NATUURLEXICON


Egale Kabelspin

Episinus truncatus   De Egale Kabelspin Episinus truncatus is een soort van lage vegetaties in duinen en droge heidegebieden.

De soort behoort tot de kogelspinnen.

Home