NATUURLEXICON


Eginia ocypterata


De vlieg Eginia ocypterata kan worden gezien van mei tot augustus.

De soort beweegt zich meer lopend voort dan vliegend. Deze vlieg wordt vooral gevonden in de duinen.  

De larven zijn interne parasieten van miljoenpoten, zoals onder meer bij de Grote Tweestreep Ommatoiulus sabulosus.

Home