NATUURLEXICON


Egyptische Kikker

Rana bedriagae   De Egyptische Kikker Rana bedriagae is een recent aangetroffen exoot in onze wateren. Zijn natuurlijke verspreidingsgebied omvat Anatolië (de soort wordt ook wel Anatolische Groene Kikker genoemd), het Midden-Oosten en de Nijldelta.

De larven van deze kikker werden in tuincentra verkocht. Ontsnapte dieren hebben later natuurlijke waterbiotopen gekoloniseerd.

Home