NATUURLEXICON


Eikenblad

Gastropacha quercifolia   Het Eikenblad Gastropacha quercifolia behoort tot de spinners.

Deze vlinder heeft een vleugelspanning van 9 cm en vliegt van juni tot augustus. Het vrouwtje is twee keer zo groot als het mannetje. De vleugelranden zijn opvallend golfvormig gezaagd (als een eikenblad). De kleur van de vleugels varieert van paarsachtig tot bruin. Deze soort leeft in beboste streken langs bosranden en houtwallen.

Wanneer de vlinder ergens neerzit valt hij nauwelijks op, doordat hij de voorvleugels dakvormig vouwt, maar de achtervleugels gespreid houdt. Zo is hij perfect gecamoufleerd als een groepje bladeren. De rups is grijsbruin en draagt wratten en blauwige lengtestrepen. In rust drukt ze haar platte lichaam dicht tegen de boomschors aan, zodat ook zij goed gecamoufleerd is.

De waardplanten van de rupsen zijn Sleedoorn Prunus spinosa, Eenstijlige Meidoorn Crataegus monogyna, Wilde Lijsterbes Sorbus aucuparia, Sporkehout Rhamnus frangula en fruitbomen zoals Appel Malus domestica en Peer Pyrus pyraster.

Home