NATUURLEXICON


Eikenprachtkever

Agrilus biguttatus   De Eikenprachtkever Agrilus biguttatus is een slanke, groen glanzende prachtkever. De dekschilden hebben 2 wit bestoven vlekken. Deze soort komt in mei en juni voor in eikenhakhout en gevelde eikenstammen.

Het vrouwtje legt eitjes in groepen in schorsspleten op lagere delen van de stam, vooral langs de zuidelijke (warmere) zijde.

De larven boren zich in de stam en leven in de bast en het oppervlakkige spinthout. De larven graven gangen, die tot 1,5 m lang kunnen zijn, onder de schors van vooral verzwakte bomen. De generatieduur is meestal 2 jaar. De larven zijn 25 tot 45 mm lang. De vraatgangen kunnen de stam volledig ringen, waardoor het watertransport ernstig verstoord kan worden en kunnen leiden tot het uiteindelijk afsterven van de boom.

De aanwezigheid van deze kever kan worden vastgesteld via de typische D-vormige uitvliegopeningen in de schors, waarlangs de volwassen kevers de stam hebben verlaten. De volwassen kever vreet aan de bladeren van Eik-soorten, maar ook van andere bomen (Esdoorn, Beuk).     

De laatste jaren neemt de soort in aantal toe. Deze kever is een warmteminnende soort waarvan de aantallen vermoedelijk door een warmer wordend klimaat groter worden.  

Deze kever komt vooral voor in gebieden met sterk fluctuerende grondwaterstanden.

Home