NATUURLEXICON


Eironde Watertor

Hyphydrus ovatus   De Eironde Watertor Hyphydrus ovatus is een rode waterroofkever met een opvallend kogelvormig lichaam. Hij meet tot 5 mm en komt het hele jaar door voor in allerlei stilstaande wateren.

Deze kever bewaart een luchtbel aan het achterlijf.

Home