NATUURLEXICON


Eivormig Ruigkogeltje

Lasiosphaeria ovina   Het Eivormig Ruigkogeltje Lasiosphaeria ovina is een algemene zakjeszwam met een kogelvormig vruchtlichaam van amper 0,4 tot 0,6 mm groot en met zwarte peritheciën.

Deze zwam komt voor op rottend loofhout.

Home