NATUURLEXICON


Elmis aenea   De kever Elmis aenea behoort tot de waterkevers (Elmidae). Hij heeft een bronzen glans. Het is een kleine plantenetende kever van 2,5 mm. Hij leeft op de bodem van snelstromende wateren en is zeer zeldzaam. Hij kruipt over stenen en waterplanten.

De larven zijn hard bepantserd en worden tot 4 mm lang. Kever en larve voeden zich met plantendelen.

Home