NATUURLEXICON


Elzenboleet

Gyrodon lividus   De Elzenboleet Gyrodon lividus heeft een gewelfde, kleverige, gelige hoed met een diameter tot 10 cm. De geelbruine steel wordt 7 cm lang. Deze mycorrhizavormende boleet komt, soms in groepen, voor bij Zwarte Els Alnus glutinosa in loofbossen en ook aan bosranden op vochtig, voedselrijk leem of zand. Hij komt ook voor in natte elzenbroekbossen op veen, maar dan meestal op licht gestoorde plekken, en bij groepen Zwarte Elzen in graslanden en aan bosranden.   

Hij komt meestal voor op de overgang van natte naar drogere gebieden.

Home