NATUURLEXICON


Elzenhaantje

Agelastica alni   Het Elzenhaantje Agelastica alni is een kever die overal op Els-soorten Alnus species, vooral Zwarte Els Alnus glutinosa, te vinden is.

De soort behoort tot de goudhanen. Het is een kleine zwartblauwe kever die 6 tot 7 mm groot wordt en van augustus tot mei te zien is. De dekschilden hebben een blauwe glans. De poten zijn zwart.  

De larven eten in grote groep elzenbladeren. De soort overwintert als kever.

Home