NATUURLEXICON


Embryonaal duin


Kleine ophoping van zand gewoonlijk op vloedmerken langs het strand, dat als kiembed dient voor soorten als Zeeraket Cakile maritima.

Home