NATUURLEXICON


Endoparasiet


Een parasiet die in een ander organisme leeft, zoals de Leverbot Fasciola hepatica.

Home