NATUURLEXICON


Engels Gras

Armeria maritima   Het Engels Gras Armeria maritima houdt van een zoute bodem en komt vrijwel alleen voor in het kustgebied, op hoge schorren en contactsituaties tussen zout en zoet water. De soort groeit ongeveer ter hoogte van de springtij-hoogwaterlijn.

Men vindt deze plant soms langs wegen waar in de winter kwistig met zout werd gestrooid (strooizouthalofyt).

De soort komt ook voor in de omgeving van (vroegere) metaalfabrieken en op wegbermen van wegen waar zinkafval in de fundering verwerkt is.

Andere vindplaatsen zullen wellicht betrekking hebben op verwilderde tuin- of plantsoenplanten.  

Ze bloeit van april tot september met roze bloemen. De bloemhoofdjes staan op een lange, slanke stengel. Boven de sterke penwortel groeit nog een vertakte wortelstok met daarop een rozet van smalle blaadjes. In tuinen worden veelal variëteiten met grotere bloemen gekweekt.

Deze plant kan door middel van zweetklieren zout opzweten en kan hierdoor op plaatsen met hoge zoutconcentraties overleven.

De Kwelderpistoolmot Aristotelia brizella heeft deze plant als waardplant.

Home