NATUURLEXICON


Entomophaga exoleta


De vlieg Entomophaga exoleta is een zeer zeldzame sluipvlieg. Deze soort komt voor op schraalgraslanden met Zomereik.

Het is een waarschijnlijke parasiet bij de Groene Eikenbladroller Tortrix viridana.

Home