NATUURLEXICON


Geringde Driestaart

Ephemerella ignita   De Geringde Driestaart Ephemerella ignita is een haft met een vleugelspanning tot 24 mm. Deze soort is te zien van mei tot september vooral bij stromend water, minder bij stilstaand water. Het is een zeer algemene haft.

De nimf is gedrongen en heeft kleine kieuwbladen die op de rugzijde van het achterlijf liggen.

Het imago is klein, meestal donker gekleurd en voorzien van 3 staartdraden. De poten kunnen geel of bruin gekleurd zijn. De ogen van de mannetjes zijn duidelijk door een dwarsband gescheiden. Ieder facetoog bestaat dus uit 2 delen.   

De vervelling van nimf naar subimago gebeurt meestal ’s avonds, op het wateroppervlak. Het subimago vliegt vaak naar het licht van straatlantaarns. De volgende ochtend vervelt het subimago tot imago. Het imago paart nog dezelfde dag. De eitjes blijven tot een dag aan het achterlijf van het vrouwtje hangen. Het klompje eieren wordt dan op het water afgezet. Deze eitjes blijven aan stenen en waterplanten kleven. Uit de eitjes ontwikkelen zich de nimfen.   

Home