NATUURLEXICON


Esdoorntandvlinder

Ptilodon cucullina   De Esdoorntandvlinder Ptilodon cucullina is een nachtactieve tandvlinder die droge tot matig vochtige loofbossen en andere bosachtige gebieden bewoont.

De waardplanten van de rupsen zijn Spaanse Aak Acer campestre (voorkeur) en Gewone Esdoorn Acer pseudoplatanus. Het is een eerder zeldzame soort, maar de vlinder kan ook in stedelijk gebied worden aangetroffen.

Home