NATUURLEXICON


Esperiamot

Esperia sulphurella   De Esperiamot Esperia sulphurella komt in Vlaanderen vrij algemeen voor. Sinds de jaren 1990 komt de soort ook in Nederland talrijker voor.

Het is een nachtvlinder die vrijwel uitsluitend overdag wordt waargenomen en dit vooral vanaf begin april tot in juni. De voorvleugels zijn smal en aan het uiteinde afgerond, grijzig met een blauwige weerschijn. Op de voorvleugels zijn een tweetal lichte vlekken zichtbaar. De ondervleugels zijn okergeel met een bruingrijze zone aan de buitenkant. De vlinder meet 12 tot 16 mm.

De ontwikkeling van rups tot vlinder duurt ongeveer een jaar. De grijze rupsen leven in dood hout (Beuk, Eik-soorten, Sleedoorn, Blauwe Bosbes) -ook bewerkt hout- in een kleine zijden cocon.  De verpopping vindt plaats in een zijden cocon onder de schors van dode bomen of in dood hout.


Home