NATUURLEXICON


Zwartvlekgranietmot

Eudonia delunella   De Zwartvlekgranietmot  Eudonia delunella behoort tot de bladrollers. Hij leeft in de randen van dennenbossen en in veengebieden.

De waardplanten van de rupsen zijn Grove Den Pinus sylvestris en andere Pinus-soorten.


Home