NATUURLEXICON


Europese Hanepoot

Echinochloa crus-galli   De Europese Hanepoot Echinochloa crus-galli groeit op zandig bouwland. Het is een kosmopoliet geworden die als een lastig onkruid wordt aanzien door boeren. Vooral in maïsakkers kan deze soort een probleem vormen. Ze groeit gelijk op met maïs en kan de maïsplantjes verdringen. Chemische bestrijding beperkt vooral het voorkomen van andere plantensoorten. Zo krijgt de Hanepoot weer meer kansen om te groeien. De meeste chemische bestrijdingsmiddelen verminderen ook de groei van maïs.

Deze plant groeit bij voorkeur op een lichte, stikstofrijke en vochtige grond, soms ook in moerassen, op plaatsen waar veel mest is terechtgekomen zoals op akkers met maïs, aardappelen en bieten, ook in tuinen, bermen, stortterreinen, enz.

De plant bloeit van juli tot de eerste vorst met bruine of groene bloemen die in pluimen staan. De bladeren zijn lintvormig. De vruchten zijn graanvruchtjes.   

Home