NATUURLEXICON


Exocentrus adspersus   De kever Exocentrus adspersus komt voor op dorre loofboomtakken. Hij vliegt ’s avonds rond.

De larven leven in droge takken van loofbomen, vooral van Eik-soorten Quercus species.

Home