NATUURLEXICON


Exocentrus lusitanus   De kever Exocentrus lusitanus is een kwetsbare soort die voorkomt op droge takken van loofbomen.

Home