NATUURLEXICON


Facies


Plaatselijk optredende modificatie van een plantengemeenschap waarbij één soort tot dominantie komt.

Home