NATUURLEXICON


Fazanteveerluis

Goniodes colchicus   De Fazanteveerluis Goniodes colchicus is een veerluis waarvan het vrouwtje slechts 2,8 mm lang wordt.

Deze soort leeft in de veren van de Fazant Phasianus colchicus. De luis voedt zich met de hoornlagen van de huid en de veren.

Home