NATUURLEXICON


Felgeel Beertje

Eilema lutarella   Het Felgeel Beertje  Eilema lutarella behoort tot de beervlinders.

De waardplanten van de rupsen zijn Groot Dooiermos Xanthoria parietina en andere korstmossen.

Home