NATUURLEXICON


Fijngeschubde Aardtong

Geoglossum fallax   De Fijngeschubde Aardtong Geoglossum fallax groeit in onbemeste (duin)graslanden op droge zandbodems. In het binnenland kan hij voorkomen in wegbermen en loofbossen op vochtige, voedselrijke klei. Het is een saprotrofe soort.  

Verzuring en vermesting vormen een bedreiging.

Home