NATUURLEXICON


Fijn Kroesmos

Physcia tenella   Het Fijn Kroesmos Physcia tenella, ook Heksenvingermos genoemd, is een korstmos dat veel in landbouwgebieden wordt aangetroffen. Het korstmos is een indicator voor ammoniakvervuiling.   

Het korstmos Illosporiopsis christiansenii is een parasiet op dit korstmos.

Home