NATUURLEXICON


Fijn Laddermos

Kindbergia praelongia   Het Fijn Laddermos Kindbergia praelongia is een zeer algemeen mos dat groeit in bossen, wegranden en struwelen, op takken en vochtige bodems, kalkrijke stenen en muren.

Home