NATUURLEXICON


Fijnschubbige Ridderzwam

Tricholoma imbricatum   De Fijnschubbige Ridderzwam Tricholoma imbricatum is een mycorrhizavormer bij dennen.

Hij komt voor in naald- en gemengde bossen en bij vrijstaande bomen op voedselarme, zandige en lemige bodems. De zwam is gevoelig voor verzuring en vermesting.

Home