NATUURLEXICON


Fijnzandvleugeltje

Scrobipalpa artemisiellaHet Fijnzandvleugeltje Scrobipalpa artemisiella  is een vlinder die behoort tot de palpmotten.

Deze soort komt voor in de duinen. De waardplant is Grote Tijm Thymus pulegioïdes.

Home