NATUURLEXICON


Fluweelboleet

Xerocomus subtomentosus   De Fluweelboleet Xerocomus subtomentosus heeft een gewelfde bleekbruine hoed met een diameter tot 8 cm. De steel wordt tot 9 cm lang. Deze boleet komt vrij algemeen voor bij loofbomen (Eik, Beuk) in loof- en gemengde bossen en beplante wegbermen op voedselarme zandgronden. 

Home