NATUURLEXICON


Foptandzwam

Basidioradulum radula   De Foptandzwam Basidioradulum radula is een korstvormige plaatjesloze vlieszwam die ronde tot ovale vlekken vormt. De bovenzijde heeft stekels van 3 tot 5 mm lang. De zwam is geelachtig van kleur. Het is een vrij algemene soort die voorkomt op stammen en takken van loofbomen (Berk, Eik, Amerikaanse Vogelkers) in voedselrijke bossen.

Home