NATUURLEXICON


Forse Aardster

Geastrum coronatum   De Forse Aardster Geastrum coronatum heeft een gesloten bolvormig lichaam en 7 tot 12 puntige slippen. Hij komt voor op kalkrijke zandbodems in loofbossen (Es, Iep) en duinstruwelen.

Home