NATUURLEXICON


Forse Kamrussula

Russula sororia   De Forse Kamrussula Russula sororia is een mycorrhizavormende zwam bij Eik-soorten Quercus species in loofbossen en lanen op kalkrijk duinzand en klei.

Home