NATUURLEXICON


Fotoautotroof organisme


Autotroof organisme dat zijn energie voor de opbouw van organische stoffen uit licht verkrijgt.

Home