NATUURLEXICON


Fotosynthese


De fotosynthese is een proces waarbij de groene planten, de meeste algen en sommige bacteriën zonlicht als energiebron gebruiken om koolstofdioxide en water om te zetten in suiker.

Dit gebeurt in de bladgroenkorrels door middel van het pigment chlorofyl.

Home