NATUURLEXICON


Fraaie Stekelzwam

Sarcodon lepidus   De Fraaie Stekelzwam Sarcodon lepidus is een mycorrhizavormende zwam bij Eik-soorten Quercus species en Beuk Fagus sylvatica, op zeer voedsel- en humusarm zand in loofbossen en zeer schrale wegbermen.

Vermesting vormt een bedreiging.

Home