NATUURLEXICON


Franjevlekplaat

Panaeolus papilionaceus



De Franjevlekplaat Panaeolus papilionaceus is een dodelijk giftige plaatjeszwam met een ei- tot klokvormige wittig grijze hoed met een diameter tot 4 cm. De bruine steel wordt tot 14 cm lang. Deze zwam komt voor op oude mest van koeien, paarden en schapen in graslanden, parken, wegbermen en langs ruiterpaden.

Het is een saprofiet.

Home