NATUURLEXICON


F.U.P.


De afkorting voor Fauna Uittreed Plaats; dit is een locatie aan een oever waar dieren uit het water kunnen, bijvoorbeeld door middel van trapjes of een flauw talud.  

Home