NATUURLEXICON


Fytofaag


Ongewerveld dier dat zich voedt met planten of plantensappen.

Het dier voedt zich met het sap van één (monofaag), enkele (oligofaag) of een groot aantal (polyfaag) voedselplanten.

Home