NATUURLEXICON


Gaaf Kantmos

Lophocolea semiteres   Het Gaaf Kantmos Lophocolea semiteres is een exoot uit Zuid-Afrika. Dit levermosje heette voordien Zuidelijk Kantmos, daar het vanuit het zuiden tot bij ons is geraakt. De soort breidt zich de laatste 20 jaar vermoedelijk uit door klimaatopwarming, maar is momenteel (2008) nog vrij zeldzaam.

Het mos verspreidt een wierookachtige geur. Het groeit vooral op geërodeerde plaatsen op (zure) zandgrond op strooisel en humus in loof- en naaldbossen en op heideterreinen, ook in greppels en bermen.

De overlappende deelblaadjes zijn gaaf. De ronde, lichtgroene blaadjes kunnen meerdere vierkante meters van de bodem bedekken. Het wordt ook gevonden op dode stammen en stronken.

  

Home