NATUURLEXICON


Gaspeldoorn

Ulex europaeus   De Gaspeldoorn Ulex europaeus is een bremachtige plant. Deze plant heeft een grote luchtvochtigheid en een zure bodem nodig. Het is een zeldzame achteruitgaande soort die we aantreffen in duinen, op heidegrond en ook verwilderd op steenachtige plaatsen of op taluds langs snelwegen. De plant bloeit van juli tot november met gele, aangenaam naar kokos geurende bloemen, die worden bestoven door bijen en andere insecten. De na de bloei gevormde peulen scheuren in de zomer open.   

De bladeren van de Gaspeldoorn zijn stijve, gegroefde stekels. Op de grotere stekels groeien kleinere blaadjes in groepjes van drie. Door de dikke bladeren heeft deze struik, die tot 2 m hoog kan worden, een minimaal vochtverlies.

De plant vormt een ideale plaats voor vogels om er hun nest in te maken.  

Home