NATUURLEXICON


Gaststeekmier

Myrmica microrubra   De Gaststeekmier Myrmica microrubra werd vroeger altijd beschouwd als de microgyne van de Gewone Steekmier Myrmica rubra.

Het is in ieder geval een soort die parasitair leeft bij deze laatste mier. Deze mier wordt vaak gevonden in nesten die zich bevinden in rottende hopen maaisel en onder stenen.

In het gastnest trachten de fertiele wijfjes van deze polygyne soort de productie van fertiele gastheermieren te verhinderen om zo de eigen verspreiding van fertiele wijfjes en mannetjes te verzekeren.

In Vlaanderen werd deze soort reeds gevonden op zand-, leem- en kleigronden.

De soort zou vooral te vinden zijn in gemengd loofbos en open landschappen. Mogelijks heeft deze mier geen uitgesproken habitatpreferentie. De bruidsvluchten vinden plaats van juni tot september.

Home