NATUURLEXICON


Geaderde Kluifzwam

Helvella fusca     De Geaderde Kluifzwam Helvella fusca is een onregelmatig gevormde bruinzwarte zakjeszwam. Het is een soort die men aantreft op kalkrijk zand en schrale graslanden onder loofbomen.

Het is een echte winterzwam.

Home