NATUURLEXICON


Gebochelde Wasplaat

Hygrocybe konradii     De Gebochelde Wasplaat Hygrocybe konradii groeit in schrale graslanden, wegbermen, grazige plekken in duinen en drooggevallen zandplaten, op een kalkrijke klei- of zandbodem.

Deze saprotrofe soort is gevoelig voor verzuring en vermesting.

Home