NATUURLEXICON


Gedoornde Slakkenhuisbij

Osmia spinulosaDe Gedoornde Slakkenhuisbij Osmia spinulosa is een zeer zeldzame metselbij met een lengte van 7 à 8 mm. Alleen in de duinen is deze soort een algemeen voorkomende soort.

Het vrouwtje is donkerbruin. Tergieten 4 en 5 hebben witte onderbroken haarbanden en de buikschuier is oranjerood. De ogen van het vrouwtje zijn blauw.

Het mannetje is slanker gebouwd en meer geelwit behaard.

Deze bij kan van begin juni tot eind augustus worden gezien op droge kalkgraslanden en droge graslanden in kalkrijke duinen. Op die plaatsen moeten er bloeiende composieten en huisjesslakken voorkomen.

Het nest wordt gebouwd in lege slakkenhuizen van onder meer de Heideslak Helicella itala. Lege slakkenhuizen worden ook louter als schuilplaats benut.

De bij is een oligolectische soort die vooral composieten zoals Schermhavikskruid Hieracium canadense, Jacobskruiskruid Jacobaea vulgaris en Klein Streepzaad Crepis capillaris bezoekt.  

De soort overwintert als prepop en verpopt pas het volgende voorjaar.    

De Slakkenhuistubebij Stelis odontopyga, een zeer zeldzame soort (een viertal waarnemingen in het kustgebied in 2020) parasiteert bij deze bij. Deze zuidelijke soort is een tubebij die alsmaar meer oprukt naar het noorden en in de komende jaren waarschijnlijk meer zal opduiken aan de Vlaamse kust.  

Home