NATUURLEXICON


Gedrongen Hazenoor

Otidea cochleata     Het Gedrongen Hazenoor Otidea cochleata is een zakjeszwam. Deze zwam heeft een komvormig vruchtlichaam met een diameter tot 6 cm. De buitenzijde is olijfbruin gekleurd. Deze soort komt voor op humusarme klei of leem onder loofbomen. Deze zwam is een saprotrofe soort en vermoedelijk ook een mycorrhizavormer bij loofbomen.

De soort is gevoelig voor vermesting, verzuring en strooiselophoping.

Home