NATUURLEXICON


Gedrongen Kantmos

Lophocolea heterophylla     Het Gedrongen Kantmos Lophocolea heterophylla is het meest algemeen bebladerd levermos.

Het groeit bij voorkeur op dood hout, strooisel of op de schors van levende bomen.

Home