NATUURLEXICON


Geelbandwimperzweefvlieg

Dasysyrphus tricinctus   De Geelbandwimperzweefvlieg Dasysyrphus tricinctus is een zweefvlieg met een lengte van 10 tot 12 mm, die bij ons in 2 generaties vliegt tussen begin april en eind september. Deze vlieg heeft op de rug een brede gele band, die soms door een smal zwart lijntje onderbroken wordt.

Het is een tamelijk zeldzame bossoort met een onopvallend gedrag. De zomergeneratie is algemener dan de voorjaarsgeneratie, met een piek in augustus. De vlieg is ook soms te zien in meer open biotopen zoals heidevelden, graslanden, parken en tuinen, maar dan wel steeds in een bosrijke omgeving.  

De larve leeft op bladeren en takken in loof- en naaldbomen en voedt zich met bladluizen, met een vermoedelijke voorkeur voor bladluizen op Gewone Esdoorn Acer pseudoplatanus.

Home