NATUURLEXICON


Geelbruine Houtuil

Lithophane sociaDe Geelbruine Houtuil Lithophane socia is een bleekbruine vlinder met vooruitstekende schouders en soms opvallende uitstulpingen op het borststuk. De vlinder houdt in rust vaak de poten naar voren gestrekt.

Deze zeldzame vlinder bewoont vooral loofbossen, maar kan ook in parken en tuinen voorkomen. De soort overwintert in het volwassen stadium en vliegt van half augustus tot in oktober en na de overwintering van maart tot eind april.  De volwassen vlinder wordt vaak gezien op Klimop Hedera helix en Braam Rubus fruticosus.

De vlinder is vanaf de schemering actief. De soort overwintert als vlinder, verborgen achter losse boomschors of op een andere beschutte plaats. De paring vindt in het voorjaar plaats.

De rupsen, die van april tot juli kunnen worden gezien, voeden zich vooral op diverse loofbomen zoals Eik-soorten Quercus species, Berk-soorten Betula species, Vogelkers Prunus padus en Wilg-soorten Salix species.  Ook Framboos Rubus idaeus en Braam Rubus fruticosus zijn waardplanten.

De rupsen maken een stevige cocon in de grond, waarin ongeveer een maand later de verpopping plaatsvindt.  

Home