NATUURLEXICON


Geelbruine Spleetvezelkop

Inocybe rimosa   De Geelbruine Spleetvezelkop Inocybe rimosa is een dodelijk giftige plaatjeszwam. Hij heeft een kegel- tot klokvormige bruingele hoed met een diameter tot 8 cm. De bruingele steel wordt tot 7 cm lang. Hij komt voor bij loofbomen, soms bij naaldbomen in lanen en parken of in bossen en struwelen op een voedselrijke bodem.

Het is een giftige zwam door de aanwezigheid van muscarine. Hij kan tot een intoxicatie leiden zoals deze met de witte trechterzwammen.  De incubatietijd bedraagt enkele minuten tot een tweetal uur.

Muscarine is nauw verwant met acetylcholine. Per 100 gram kan deze zwam 10 tot 50 mg muscarine bevatten. De dodelijke dosis voor een volwassene wordt geschat op 180 mg muscarine.

Vergiftiging met muscarine leidt tot tranende ogen, een lopende neus, overvloedig zweten, speekselvloed, ademhalingsmoeilijkheden door de overvloedige secreties in de longen. Het hartritme kan vertragen en een daling van de bloeddruk kan optreden evenals braken en diarree. Het toedienen van atropine kan nodig zijn. Binnen 24 uur treedt er normaal gezien een herstel op.

Home